ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र : एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:15 PDF icon Khanda_2_No_8_FM_Radio_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:13 PDF icon Khanda_2_No_7_Apangata_Bhayeka_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076_CTP.pdf
राजपत्र : विपद् व्यवास्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:10 PDF icon Khanda_2_No_6_Bipad_Byabasthapan_Karyebidhi_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:08 PDF icon Khanda_2_No_5_Upabhokta_Samiti_Gathan_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:58 PDF icon Khanda_2_No_4_Gha_Bargako_Ijajat_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : मर्मत सम्भार विशेष संचालन निर्देशिका, २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:56 PDF icon Khanda_2_No_3_Marmat_Sambhar_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:54 PDF icon Khanda_2_No_2_Anudan_Tatha_Aarthik_Sahayata_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:53 PDF icon Khanda_2_No_1_Sthaniya_Rajpatra_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : शिवपुरी गाँउपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:52 PDF icon Khanda_1_No_7_Karak_Karmachari_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : न्यायिक समितिले उजुरीको कार्वाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७६/७७ 10/22/2019 - 16:51 PDF icon Khanda_1_No_6_Nyaya_Samitile_Ujuriko_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf

Pages