शिवपुरी गाउँपालिकाको भवन सिलान्यास कार्यक्रमका केहि झलक हरु

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।