शिवपूरी गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँ सभा सम्पन्न ।

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।

चैत २२ ,नुवाकोटको शिवपुरी गाँउपालीकाको दोस्रो गाँउसभा सम्पन्न भएको छ । गाँउपालीकाको कार्यालय सेराबगरमा सम्पन्न भएको सभाले हाल सम्म भएको गाँउपालीकाको प्रगति विवरण सम्बन्धमा समिक्षा गरिएको छ । गाँउसभाले प्राविधिक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न ऐन, नियम संशोधन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष: