सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र

७६/७७ 09/18/2019 - 12:58

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि पुन: बोलपत्र आह्वान

७६/७७ 08/13/2019 - 14:23 PDF icon 2 Dhunga gitti notic 2nd lot notice final.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (ठेक्का नं. SRM/NCB/WORKS/2075/076/15)

७५/७६ 07/03/2019 - 09:17

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा संकलन, उत्खनन् तथा विक्री वितरण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 07/03/2019 - 09:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (ठेक्का नं. SRM/NCB/WORKS/2075/076/13)

७५/७६ 06/02/2019 - 10:59

बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 02/14/2019 - 21:52 PDF icon Bike Notice design.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 02/14/2019 - 17:49 PDF icon आशय वडा नं.1.pdf

बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 02/07/2019 - 18:41 PDF icon new tender.pdf

बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 01/16/2019 - 15:24 PDF icon margh-2.pdf

बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 01/09/2019 - 10:20 PDF icon बोलपत्र आब्हानको सूचना

Pages