सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र

यस शिवपुरी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, शेराबगर, नुवाकोटबाट मिति: २०७६/०५/२० गतेको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा आन्तरिक कर सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र (ठेक्का नं.

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि पुन: बोलपत्र आह्वान

दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७६/०४/२७

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (ठेक्का नं. SRM/NCB/WORKS/2075/076/15)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/०३/१८