FAQs Complain Problems

वडा नं ५

 

वडा कार्यालयको नामः

महाकाली

 

साविक वडाहरु

१ देखि ९ सम्म

 

 

 

 

 

क्षेत्रफलः

उच्चतम उचाई

न्यूनतम उचाई

 

लैङ्गिक अनुपात

16520245.43 Sq. m

2135 m

810 m

 

0.9020

 
वडा सम्पर्क 9841986526 acharyasujan357@gmail.com

 

जनसंख्या

जम्मा

महिला

पुरुष

3028

1592

1436

 

वडा जनप्रततिनिधी

सि.नं.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

1

रेशम बहादुर मोक्तान

वडा अध्यक्ष

9841986526

2

जानुका खाती सुनार

कार्यपालिका सदस्य

9848666240

3

मालती पोखरेल

महिला सदस्य

9869282811

4

सर्मिला सुनार

दलित महिला सदस्य

9745380658

5

देवी बहादुर थापा क्षेत्री

सदस्य

9841125067

6

प्रेम बहादुर तामाङ

सदस्य

9841076549

 

वडा कर्मचारी

सि.नं.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

सुजन आचार्य

वडा सचिव/हे.अ.

9851237105

सरस्वती रुम्बा

ना.प.स्वा.प्र पशु प्राविधिक

9840712212

सावित्री श्रेष्ठ

ना.प्रा.स. कृषि प्राविधिक

9860270469

सुमन खड्का

कार्यालय सहयोगी

9841150153

 

 

स्वासय संस्थाहरु

सि.नं.

नाम

ठेगाना

प्रमुख

संस्थाको Email

सम्पर्क नं.

कर्मचारी संख्या

शिवपुरी आधारभूत अस्पताला

शिवपुरी-५

डा. सुशाङ्‍क ढुङ्‍गेल

 

9742921699,

9844256708

 

महाकाली स्वास्थ्य चौकी

शिवपुरी-५

मुकेश भट्टराई

 

9851109139

 

 

 

विद्यालय

क्र.सं.

विद्यालयको नाम

सञ्चालित कक्षा

प्रधानाध्यापकको  नाम

फोन नं

श्री जालपा आ.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

वाविके —कक्षा ८

भक्तराज जोशी

९८४०५१४७०३

श्री नेपाने आ.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

वाविके —कक्षा ३

रामचन्द्र खतिवडा

९८४१७३०४४५

श्री जानकी मा.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

वाविके —कक्षा १२

नारायण थापा

९८४१५९७६४२

श्री वच्छला आ.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

वाविके —कक्षा ८

सन्त बहादुर श्रेष्ठ

९८४१५७९८०४

श्री जेब्राङ्ग आ.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

वाविके —कक्षा ५

राम बहादुर घले

९८६३३९४३०८

श्री ग्रोहीथुमभूमे आ.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

कक्षा १ —कक्षा ३

देवन थापा

९८४१०८९७०५

श्री अष्टदेवी आ.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

वाविके

ईश्वरी शिवाकोटी

९८४३६०३३८१

श्री भूमेदेवी आ.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

वाविके —कक्षा ३

राजन सुनार

९८४३०३५७६०

श्री ज्ञानकुञ्ज आ.वि. शिवपुरी–५, महाकाली

वाविके —कक्षा २

सुष्मिता घले

९८६११०२८९६

 

 

क्र.सं.

मन्दिर

गुम्बा

सामुदायिक भवन

मरण पाटी/चिहान घाट

सहकारी भवन

पर्यटकीय स्थल

पुवार थापा वंसको कुल देवता मन्दिर

जेब्राङ छ्योइलिङ गुम्बा

लिलफङ घले समाज भवन

गाह्रेचिता पाटी

   

त्रिपुरारेश्व महादेवथान मन्दिर

चेङरेङ गुम्बा

 

कुखुरे मरण पाटी

   

शिव मन्दिर

बतासे चङ्गला छ्याईलिङ गुम्बा

 

तार्के पाखा चिता घर

   

बज्र देवी मन्दिर

भट्टार कार्कीडाँडा छ्योलयङ्ग गुम्बा

 

बेल्न डाडा मरन घाट

   

बाघ भैरब सुन्दरा माई मन्दिर

कार्की डाँडा छयोलिँग गुम्बा

 

बेसिथोक च्यानडाँडा मरणपाटी

   

मंगलादेवी मन्दिर

बतासे कर्मा छिरिङ गुम्बा

 

मानेडाँडा मरन पाटी

   

कालिका देवी मन्दिर

   

सिस्ने मरणघाट पाटी

   

कुम्भेश्वर महादेव मन्दिर

         

कौशारानी मनरानी मन्दिर

         

१०

गणेश काली माई मन्दिर

         

११

जालपा देवी मन्दिर

         

१२

महाकाली मन्दिर

         

१३

बज्र माह मंगल देवि गारे

         

१४

महाङकाल मन्दिर कुखुरे

         

१५

रान्चे  भुमे मन्दिर

         

१६

ज्वालामुखी सेतीदेवी मन्दिर मुलावारी

         
Ward Contact Number: 
9841986526

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन