FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिवपुरी गाउँपालिकाको GESI audit प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७६ ७६/७७ 11/29/2020 - 11:14 PDF icon शिवपुरी गाउँपालिकाको GESI audit प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७६
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना ७६/७७ 11/29/2020 - 10:46 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७६/७७ 11/23/2020 - 17:45 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना
नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट २०७७-७८ ७७/७८ 08/15/2020 - 09:39 PDF icon नुवाकोट जिल्ला दररेट २०७७-७८.pdf
आ.व. २०७६/७७को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ७६/७७ 03/04/2020 - 07:37 PDF icon आ.व. २०७६/७७को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम
शिवपुरी गाउँपालिका - प्रथम आवधिक विकास योजना ( आ.व. २०७६/७७ - २०८०/८१) ७६/७७ 02/18/2020 - 07:43 PDF icon शिवपुरी गाउँपालिका - प्रथम आवधिक विकास योजना ( आ.व. २०७६/७७ - २०८०/८१)
शिवपुरी गाउँपालिकाको गाउँ वस्तुस्थिति विवरण (PROFILE) ७६/७७ 12/22/2019 - 06:49 PDF icon PROFILE SHIVAPURI

शिवपुरी टेलीभिजन