FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सीप तथा व्यवसायिक तालिमको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी म्याद थप गरिएको सूचना

योजना तथा कार्यक्रम सुझाब संकलन पोर्टल सम्बन्धी सूचना

शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालन गर्नु पर्ने पुँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रममा ८०% र चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा ५०% अनुदानमा पशुपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन