FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 18:12 PDF icon शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७७
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/26/2020 - 17:05 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 23:25 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
राजपत्र : विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:47 PDF icon Khanda_1_No_4_Bipad_Jokhim_Niunikaran_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : शिवपुरी गाँउ शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:45 PDF icon Khanda_1_No_3_Education_Ain_Shivapuri_Ga_Pa_Ashoj_2076_Edited_Final.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन