FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिवपुरी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 02/13/2023 - 17:24 PDF icon १०. शिवपुरी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
स्थानीय पशु सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/12/2023 - 11:50 PDF icon ९. स्थानीय पशु सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
६. शिवपुरी गाउँपालिकाको चिस्यान केन्द्र (Cold Storage) सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 14:54 PDF icon ६. शिवपुरी गाउँपालिकाको चिस्यान केन्द्र (Cold Storage) सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
कोल्ड च्याम्बर/कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७९-८० 11/29/2022 - 14:51 PDF icon cold-chamber_1573454849 (2).pdf
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/30/2022 - 15:40 PDF icon Agri-program-impt-guideline (4).pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन