FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोल्ड च्याम्बर/ कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्याविधि, २०७६ ७९-८० 09/30/2022 - 15:39 PDF icon cold-chamber_1573454849 (1).pdf
राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८-७९ 06/24/2022 - 19:50 PDF icon १ - राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
शिवपुरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८-७९ 06/24/2022 - 18:24 PDF icon २ - राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
सार्वजनिक खर्चलाई मित्तव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८-७९ 10/26/2021 - 11:01 PDF icon सार्वजनिक-खर्चलाई-मितव्ययी-तथा-प्रभावकारी-बनाउने-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७८.pdf
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया ७७/७८ 08/03/2020 - 11:21 PDF icon गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन